NASIONA

Jeżeli na naszym trawniku pojawiły się mocno uszkodzone fragmenty, łyse place uschniętej trawy lub dziury po zimie, konieczne będzie dosiewanie takich miejsc. Dlatego, z  myślą o swoich klientach, 

TRAWNIK PRODUCENT oferuje w sprzedaży NASIONA TRAWY. Takie same, z których odbywa się produkcja darniny na naszych plantacjach. Dawkowanie: 3 kg/100m2 powierzchni trawnika