PIELĘGNACJA
I REGENERACJA

OBIEKTÓW SPORTOWYCH

CZYTAJ WIĘCEJ...

GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZUŻYCIE LUB ZNISZCZENIE BOISKA:

 • stosowanie nieodpowiednich nawozów,
 • niewłaściwy drenaż, który skutkuje zatrzymaniem wody, przez co murawa robi się grząska,
 • niewłaściwa pielęgnacja nawierzchni powoduje zbicie darni, skutkiem czego powietrze i woda nie przenikają do podłoża,
 • płytko osadzone korzenie nie dają odpowiedniej przyczepności – stąd mogą pojawiać się kontuzje i urazy zawodników,
 • nieodpowiednio przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne lub ich brak powodują powstawanie chorób traw, których główną przyczyną są grzyby.

PODSTAWOWE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE PŁYTĘ BOISKA:

 • instalacja systemu podgrzewania,
 • analiza właściwości gleby,
 • oprysk fungicydami,
 • wertykulacja/ usuwanie filcu,
 • koszenie,
 • nawożenie,
 • aeracja,
 • piaskowanie,
 • oprysk herbicydem,
 • siew regeneracyjny,
 • darniowanie pól karnych,
 • podlewanie.

POSZCZEGÓLNE ETAPY INSTALACJI MURAWY NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE NARODOWY W WARSZAWIE 

Specjalistyczne nawożenie

Rozsiewacz ciągany na kółkach trawnikowych z odpowiednim systemem wysiewu. Dozowanie nawozu do tulei wstępnej wyklucza wpływ nierówności terenu na równomierność wysiewu. Rozsiewacz posiada oddzielny panel do ustawienia dawki, kąta wyrzutu oraz wybór dozowania zwykłego lub mikrodozowania. Stosowanie metody tradycyjnej przy użyciu siewnika ręcznego jest najbardziej optymalnym do zastosowania na murawach piłkarskich, gdzie ma znaczenie minimalizowanie obciążenia płyty.

Specjalistyczne opryski

Specjalistyczny opryskiwacz do pielęgnacji profesjonalnych obszarów zielonych – na przykład pól golfowych czy muraw boisk. Wyposażony jest zarówno w precyzyjne i oszczędne atomizery CDA jak i system dysz ciśnieniowych. Pozwala to na zastosowanie urządzenia do wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych.

Koszenie

Koszenie to istotny i niezbędny element pielęgnacji i utrzymania murawy w optymalnych warunkach wegetacyjnych. Program pielęgnacji, który proponujemy to kontrola stanu murawy i grafik niezbędnych koszeń profesjonalnymi kosiarkami wrzecionowymi wraz z możliwością uzyskania efektów pasów lub innych kształtów zgodnie z wymogami zamawiającego.

Dosiew wgłębny 

Zabieg przeprowadzany zgodnie z zapotrzebowaniem i stopniem zadarnienia danej płyty boiska. Dosiew przeprowadzany jest specjalistyczną maszyną na potrzeby boisk sportowych, w przypadku której istotne są względy ekonomiczne (szybkość zasiewu) jak i równomierne rozmieszczenie nasion. Technika dosiewu i odpowiednia mieszanka nasion to doskonały efekt zagęszczenia intensywnie użytkowanej murawy.

Aeracja

Jest to zabieg napowietrzania systemu korzeniowego. Operacja poprawia gospodarkę wodną i rozluźnia korzeń co zapobiega powstawaniu kęp trawy. Zabieg aeracji wpływa na straty wynikające z nadmiernego wyparowywania wody, efektywniejszego działania nawozów oraz zwiększa zdolności regeneracyjne. Zabieg łączony z piaskowaniem. Spulchniona w ten sposób płyta boiska to większy komfort i bezpieczeństwo gry.

Wertykulacja

Jest to proces polegający na usunięciu części obumarłej trawy tzw. filcu specjalistyczną maszyną. Zabieg ma na celu polepszenie warunków wzrostu darni, ułatwienie dopływu wody i powietrza oraz składników pokarmowych do warstwy korzeniowej. Skaryfikator zbudowany jest z trzech niezależnie poruszających się elementów, wyposażony w wirnik łopatkowy, generujący moc ssącą wraz z przyczepą o pojemności 4m3, dzięki któremu zebrana warstwa filcu zostaje automatycznie podana przez system do kontenera.

Piaskowanie

Piaskowanie służy do poprawy struktury warstwy wegetacyjnej oraz udoskonalenia rozwoju korzeni traw. Zabieg wpływa na poprawę przepuszczalności wody oraz zapobiega powstawaniu filcu. Używany sprzęt to piaskarka ciągana na kołach trawnikowych, która dzięki hydraulicznej regulacji pozwala na precyzyjne dozowanie. Maszyna posiada odpowiedni rozkład masy, co zapobiega zagęszczaniu i uszkodzeniu darni. Urządzenie może pracować z suchym lub mokrym piaskiem. Szerokość robocza: 1,40 m. Pojemność: 2 m3.

Płytki drenaż 

Polega na wykonaniu kilkucentymetrowych nacięć poprzecznie do drenażu wgłębnego. Urządzenie rozluźnia nawierzchnię do głębokości 26 cm, a wibracyjny podajnik otwiera nacięcia na około 15-20 mm pozostałe po poprzednich talerzach i wprowadza do nich piasek na głębokość do 22 cm. Tylne niezależnie zawieszone koła delikatnie poziomują powierzchnię murawy. Zaburzenie nawierzchni murawy jest minimalne, a znacząco poprawia się przesiąkliwość wód powierzchniowych. Urządzenie może pracować z suchym lub mokrym piaskiem i ze żwirem. Szerokość robocza: 1,50 m, w tym szerokość pasma: 6 nacięć 15-20 mm w odstępach co 15 cm